• Vui Bút Xướng Họa

    XH. Bảo Nhau

    Hiu quạnh Trăng lại tròn trăng mấy độ rồi, Ðìu hiu còn đọng ngấn ly bôi! Mộng về lối cũ tìm khôn gặp, Nhớ đốt niềm tây dập chẳng nguôi! Lá rắc thêm sầu rơi gió một, Chim đành riêng thú liệng trời đôi. Vườn sương thờ thẫn đêm qua lạnh, Cúc nở nhìn nhau mỉm miệng cười. Quách Tấn Bảo Nhau Ngàn sắc mây thu vướng đỉnh rồi, Sao không chuốc rượu cạn ly bôi ? Hình xưa biển hẹn tình chưa phỉ, Ảnh cũ non thề nghĩa chửa nguôi. Lá héo tuôn sầu chia gối chiếc, Cành khô trút thảm rẽ chăn đôi. Nào ai biết trước trời…