• Thất Ngôn Bát Cú,  Vui Bút Xướng Họa

  XH. Giặc Vào

  Gió khuya Ngọn gió muôn xa đưa đẩy vào Nửa phòng mây rộng một trăng cao. Sáo dìu dặt nổi rừng dương liễu Hương chập chờn bay khóm trúc đào. Vàng ngọc nhảy reo câu khiển hứng, Non sông huyền hoặc sắc chiêm bao. Lòng chan chứa biết bao cay đắng, Tan sạch còn lưa chút ngọt ngào. Quách Tấn Giặc Vào Vó ngựa ngoài song bụi tấp vào, Đầy phòng rác rưởi bám tường cao. Giường lèo cát gặm, dơ quần áo, Thảm xịn đất nhai, héo kiểng đào. Xoong chảo nhảy tưng thê thảm quá, Nồi niêu lăn lóc não nùng bao. Cảnh như giặc đến giang san…

 • Thơ Chuyển Ngữ

  Thế Thời Thời Thế

  勢  時  時  勢  終   於   局, 是  幻  影  中  做   夢   追. 東天哲 1月3日2004年 (Chuyển Ngữ) Thế thời thời thế chung ư cục. Thị huyễn ảnh trung tố mộng truy. (Chuyển Dịch Nôm) Thế thời, thời thế, rốt cuộc chẳng qua,   Là chiếc bóng mọi người đang rượt bắt.     

 • Thơ Hán-Việt

  Thơ XH và Hoa Ngữ

  Link: Bài Thơ “Thuyền Trăng” được chuyển ngữ sang Trung văn: (Bài Xướng) Thuyền Trăng Chở ngập thuyền trăng, thuận mái chèo,Gác qua thế sự những rong rêu.Dù ai khanh tướng mê man ruổi,Mặc kẻ công hầu mải miết đeo.Lưng túi Càn Khôn tuy mệnh bạc,Một bầu Phong Nguyệt dẫu thân nghèo.Nhưng thơ với rượu đầy thanh khí,Nhắp cạn chén quỳnh, Ta thả neo. Dec-12-2006. ***** (Bài họa 1) Bạn cắm sào ta lại nhổ neo,Dù cho sóng dữ chẳng hề teo.Đảo hoa Từ Thức ta hằng ước,Hỏi bạn sẩu mình dám chạy theo? hi hi ***** Nhổ Neo Thả chiếc thuyền lan chẳng ngại chèo,Quyết tâm ly thoát bến…