Thất Ngôn Bát Cú

Tháng Năm Còn Lạnh

Đã tháng Năm, sao lạnh quá ta?
Mưa dằm rả rích, mấy ngày qua.
Vườn cau đợi phát, nay chùn ngọn,
Hàng cúc ngỡ tàn, vẫn trổ hoa.
Sáng sớm cần choàng hờ áo ấm,
Đêm khuya phải ấp chặt mền da.
Vậy mà cứ mải nằm trằn trọc,
Cọ quẹt linh tinh, thế tại là.

Nhất Hùng

Leave a Reply

error: Content is protected !!