Thất Ngôn Bát Cú

Mừng Thúc Phụ Phạm Đình Liệu

Kính Mừng Thúc Phụ Phạm Đình Liệu
Một trăm tuổi lẻ vẫn an khang,
Trên bước tha hương nhận họ hàng.
Chú, cháu nhìn hoài làn tóc bạc,
Mắt , tai nhắc mãi tấm lòng vàng.
lấy câu học vấn làm danh phận,
Giữ nết thuần lương đủ vẻ vang.
Đọc tới Đăng Dung(*) rơi nước mắt,
Bao giờ ta trở lại quê làng ?.
Hà Thượng Nhân 26/8/2004
(*) là một Nghĩa Sĩ thất chí, tác giả bài thơ Đường, viết theo chữ Hán, khá nổi tiếng:
Thế sự du du nại lão hà. Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma.

Leave a Reply

error: Content is protected !!