• Trang Thơ Thân Hữu

    Dòng Thơ: Mạc Phương Đình

    Bỗng Nghe Thu Về sáng vội vã, bàn chân không kịp nhìn thời gian qua cửa thật nhanh em về bên ấy trăng vừa muộn anh bỗng nghe thu nhạt chút tình từng chiếc lá, theo nhau đùa gió trời bỗng nghiêng tóc xám lạnh lùng người đi phía trước về vô định em có nghe thu hát dửng dưng ? trưa về chậm, đợi chiều hấp hối từng hạt thương hạt nhớ tan rồi cơn mưa rụng trắng màu trang điểm người vội nghe thu lặng lẽ trôi ta về tìm em, trong hương thu em đi khập khiểng với sương mù bỗng nghe ai hát đau từng nhịp…

  • Biên Soạn

    Hoàng Hạc Lâu

           Trong quyển Đường Thi Tam Bách Thủ, có ghi lại sự tích như sau: ở trên vách của ngôi lầu Hoàng Hạc có ghi một bài thơ, là tuyệt tác của Thôi Hiệu (có người gọi là Thôi Hạc) và vào thời buổi đó, chưa có loại thơ làm theo thể Đường Luật, lúc bấy giờ gọi thể thơ đó là thơ “cổ phong” và bài thơ Hoàng Hạc này là thơ Cổ Phong  do Thôi Hiệu sáng tác, qua bút tích mà hiện giờ vẫn còn lưu lại trên vách tường của ngôi lầu, vì thế mà trong dân gian gọi lầu đó là  lầu Hoàng…