• Biếm Thi

    Nhắc Bác Trọng “Màn Đả Hổ”

    Sân Khấu Đại Hội Mười Ba Đại hội mười ba tự hổm rày, Trống kèn tung hứng tận trên mây. Năm năm diệt hổ, hổ thêm cánh, Bốn quý trừ hùm, hùm mọc vây. Cán ngố phì da, no béo xác Dân đen lép bụng, đói tàn thây.  Củi lò bác Trọng đâu không thấy, Chỉ thấy lộng hành lũ hổ bầy. ĐôngThiênTriết   Đọc truyện Thủy Hử, có nhiều sách viết đến hồi Võ Tòng đả hổ, với sự bàn bạc của nhiều cây viết, rằng: sức mạnh từ cú đấm nặng ngàn cân của Võ Tòng là nhờ trước ngực và sau lưng Võ Tòng có sâm hình…