Biếm Thi

Xủ Quẻ Quý Mão

Xủ Quẻ Đầu Năm Quý Mão
Bói quẻ sờ mu, luận ngũ hành,
Mệnh thằng Phắc niễng sạch sành sanh,
Tô canh Việt Á thơm và béo,

Hũ mắm Cô Vy thối lại tanh.
Phúc bảo sơn hào, Thu đớp lẹ (*)
Thu rằng hải vị, Phúc xơi nhanh.
Năm này bị mẻo quào tan nát
Kế hổ lôi hồn thân xác banh.
Bốc Sư: Đông Thiên Quỷ Cốc Tử
(*) Tên vợ của Phắc niễng

Leave a Reply

error: Content is protected !!