Thơ Tiền Chiến

Chu Trung Tác

歸 昆 山 舟 中 作 
十年飄轉嘆蓬萍,
歸思搖搖日似旌。
幾托夢魂尋故里,
空將血淚洗先塋。
兵餘斤斧嗟難禁,
客裡江山只此情。
鬱鬱寸懷無奈處,
船窗推枕到天明。
Quy Côn Sơn chu trung tác
Thập niên phiêu chuyển thán bồng bình,
Quy tứ dao dao nhật tự tinh.
Kỷ thác mộng hồn tầm cố lý,
Không tương quyết lệ tẩy tiên doanh.
Binh dư cân phủ ta nan cấm,
Khách lý giang sơn chỉ thử tình.
Uất uất thốn hoài vô nại xứ,
Thuyền song thôi chẩm đáo thiên minh.
Từ điển Hán Việt – Hán Việt Từ Điển – 漢越辭典
Nguyễn Trải 阮薦 trong bài thơ: “Quy Côn Sơn chu trung tác”: Thuyền song thôi chẩm đáo thiên minh 船窗推枕到天明
Thuyền song thôi chẩm đáo thiên minh 
Sở dĩ cụm từ “thôi chẩm” được dịch ra theo nghĩa bóng là “trăn trở”, là vì chữ “thôi” là động từ “xô hay đẩy”có nghĩa là có sự chênh lệch, còn chữ “chẩm” là “cái gối”, cái gối mà nó bị “chênh lệch” trong suốt đêm, đấy là hàm ý muốn nói lên sự “khó ngủ”, vì khó ngủ nên đêm nầm lăn qua lộn lại, nên chiếc gối bị xê dịch, do đó nghĩa bóng được dịch ra: “thôi chẩm là trăn trở” là do ở điểm đo.

Leave a Reply