Biếm Thi

Bán Đứng Thu!

Mỗi năm có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông, nhưng đặc biệt hơn hết chỉ có mùa thu thì nàng được quý tao nhân mặc khách chiếu cố nhiều nhất, xuyên qua văn chương thi phú, đa phần nàng thu được tô điểm tuyệt vời qua bút pháp điêu luyện của quý văn nhân, thi sĩ, với những văn vẻ thật mê hồn. Nhưng, xin chớ quên rằng, nàng thu tuy đầy thơ mộng, nàng thu rất quyến rủ, nàng thu đẹp tuyệt vời và nàng thu vô tội vạ vì nàng rất ngây thơ trong trắng cho nên nàng thu đã bị đảng CS lợi dụng để đánh bóng cho đảng, cho đoàn với mục đích chính trị, xuyên qua vô số chủ đề như “Cách Mạng Mùa Thu”.v.v… Nhưng với tôi thì tôi cho rằng Nàng Thu đã bị “Bán Đứng” thì đúng hơn:
Bán Đứng Thu!
Mỗi độ gió vàng trải lá thu,
Bao nhiêu bút mực vẽ vời thu.
Người thì tô điểm lau chùi dáng,
Kẻ lại ôm đồm đánh bóng thu.
Sở quốc bao phen sầu mất nước, 
Tần bang mấy độ khóc nhìn thu. 
Than ôi! sao cứ trau tria tán,
Quên lửng quỷ hồng bán đứng thu!
Oct/17/2011
(*)- Cánh Mạng Mùa Thu

Leave a Reply

error: Content is protected !!