Thơ Cay

Cách Mạng Mùa Thu

CÁCH MẠNG MÙA THU
Nhìn cơn gió lốc tạo hình hài,
Cách Mạng Mùa Thu “cái quái thai”.
Miền Bắc “30 năm khóc hận” (45-75),
Phương Nam “29 tiết tang tai” (75-04).
Bác đưa khắp nước; đời trâu ngựa,
Đảng biến toàn dân; chiếc máy cày.
Thuở ấy đánh Sam là “cứu nước”,
Bây giờ lạy Mỹ, xưng nô tài ?
ĐôngThiênTriết- Aug/22/2004 

Leave a Reply