• Vui Bút Xướng Họa

    (VBXH) Cảnh Nhàn (P1)

    Cảnh Nhàn Một mai, một cuốc, một cần câu, Thơ thẩn dầu ai vui thú nào. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, Người khôn, người đến chốn lao xao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến bóng cây ta hãy uống, Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. Nguyễn Bỉnh Khiêm Trích Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập ———————————- (Họa Nhại Ý Thơ của Cụ Trạng) Cảnh Nhàn Một thơ, một rượu, một phao câu, Chỉ bấy nhiêu thôi, quá đủ ngầu. Tớ vụng, tớ qua thôn hẻo lánh, Bạn sành, bạn chọn xóm xôn xao. Xuân thì vẩy bút, ngâm nga phú, Hạ…