• Thơ Trào Phúng

    Biến Thể “Đồi MU”

    Dịch Corona, Covid 19 biến thể rất đa dạng, xuyên qua các danh tính có tên như: Sars-Cov2, Covid-19, F0, F1, F2, F4 F5, Delta , Alpha, Beta, Lota, Lamda, và Nay thì biến thể mới nhất là: “em u”: MU Biến Thể “Đồi MU” Lâm-đa xung sức khoái ngao du (1) Đã có chồng, vẫn lén nhảy dù. Ép-Một lẳng lơ dường lũ quỷ (2) Đel-Tà đỏng đảnh giống ông cù (3) Lô-Ta liếc mắt, đêm chờ đợi, (4) Cô-Vít đưa tình, sáng gật gù. (5) Chúng hiếp người già đầu tới rốn, Giờ thì lấn xuống tận đồi Mu. ĐôngThiênTriết Biến thể: (1)-Lamda, (2)-F1, (3)-Delta (4-)-Lota, (5)-Covid