Thơ Trào Phúng

Tặng Ông Bạn Say

Cuối tuần, sau khi Nhậu xong cùng ông bạn,
mở máy thấy đề tài quý tiên ông Nhậu xôn xao
quá, nên hứng bút xin mạn phép họa cho vui
và để tặng Ông Bạn Say của tôi còn đang
ngồi bên cạnh tôi với cái máy mồm đang
nổ giòn hơn bắp rang.
Tặng Ông Bạn Say
Tửu lượng ông anh uống chẳng nhiều
Mà sao lải nhải những lời điêu?
Khi vào lưng chén thì chê thiếu
Lúc gục đầy chai cứ nốc liều
Cửa miệng ba hoa ngâm mấy vận
Đôi chân xiên xẹo đá luôn chiêu
Nói năng toàn những lời thiên địa
Khổ quá! thần men nổ vạn điều
Đông Thiên Triết/ Jun 11/2010

Leave a Reply

error: Content is protected !!