Thơ Trào Phúng

Luật Ăn Nhậu

Kính chư vị thi huynh, thi tỷ:
Cuối tuần, có dịp tụ họp bạn bè, lai rai rượu thịt chè chén. Khi con ma men vừa thấm “chút chút”, thì lúc này gia chủ mới đưa ra : “Luật Ăn Nhậu”. Nghe xong, mọi người cảm thấy cũng hợp tình hợp lý cho nên đồng thanh “đắc co” hết. Xong tiệc,  xin ghi lại vài hàng chia sẻ cùng chư vị, Chúc tất cả vui khỏe.
Luật Ăn Nhậu
Nhà kia rượu thịt thết bày ra,
Tuyên bố “Luật Chơi có thưởng quà”.
Về trước warning phạt đủ bảy,
Đến sau bonus thưởng thêm ba.
Đầu gà chỉa thẳng, xin mời chú ,(*)
Mõ vịt xoay vòng, kính tặng cha (*).
Điều lệ: “thê nhi đừng dẫn đến”,
OK, “em gái vợ “cứ mời qua.
ĐôngThiênTriết
(*) Luật ăn nhậu: thông thường ưa quay đầu gà, mõ vịt, hể đầu gà hay mõ vịt chỉa trúng ngay ai thì người đó phải uống cạn 1 ly đầy.

Leave a Reply

error: Content is protected !!