• Biên Soạn

    Đằng Vương Các

    Đằng Vương Các, mới nghe thấy tên gọi này thì ai mà không có cái cảm giác như bên trong ý nghĩa của cụm từ này hình như đã có một cái gì đó như cao sang quý trọng lắm và nếu đem hình ảnh Đằng Vương Các mà lồng vào cốt chuyện tình cảm nam nữ khi kể truyện thì nó như có vẻ tình tứ mà còn làm tăng thêm chút lãng mạng thì phải. Do đó, các văn nhân thi sĩ thường mượn hình ảnh Đằng Vương Các để trau chuốt cho văn, thơ của mình thêm phần phong phú. Sau đây, chúng tôi xin ghi lại…