• Thất Ngôn Tứ Tuyệt,  Thơ Trữ Tình

    Đào Nguyên

    Đào Nguyên Bềnh bồng ảo giác tợ thôi miên, Dặm liễu ngàn mây khóa muộn phiền. Thăm thẳm quanh co sương dẫn lối, Trập trùng ngớ ngẩn khói đưa duyên. Hồn mai gió cuốn tuôn đầy phách, Bóng quế trăng lên chở ngập thuyền. Một túi đàn thi phù nhịp thở, Mộng vàng tiên tục chốn đào nguyên. Feb 02/2023

  • Thất Ngôn Bát Cú

    Nguồn Nghệ Thuật

    GIỮ NGUỒN NGHỆ THUẬT (họa hồi 2) Vác bút chạy theo tử vận thơ, Mặt mày hốc hác, vẻ ngơ ngơ. Tìm câu đối ý, tâm du mộng, kiếm chữ dò niêm, trí nhập mơ Bố cục lớp lang không lạc lõng, Thân bài tuồng tích chẳng bơ vơ. Đường Thi đề xuất nhiều nghiêm luật, Viết đúng, gõ sai kẻ đọc ngờ! Viết đúng, gõ sai kẻ đọc ngờ! Tam sao thất bổn thành vu vơ. Công trình tráng lệ, xây lầu mộng, Sự nghiệp nguy nga, dựng gác mơ. Xã tắc giang sơn ngồi ngất ngưởng, Cung đình mỹ nữ thấy ngây ngơ. Bức tranh lộng lẫy nhiều…