Thất Ngôn Bát Cú

Nguồn Nghệ Thuật

GIỮ NGUỒN NGHỆ THUẬT
(họa hồi 2)
Vác bút chy theo t vn thơ,
Mt mày hc hác, v ngơ ngơ.
Tìm câu đi ý, tâm du mng,
kiếm ch dò niêm, trí nhp mơ
B cc lp lang không lc lõng,
Thân bài tung tích chng bơ vơ.
Đường Thi đ xut nhiu nghiêm lut,
Viết đúng, gõ sai k đc ng!
Viết đúng, gõ sai k đc ng!
Tam sao tht bn thành vu vơ.
Công trình tráng l, xây lu mng,
S nghip nguy nga, dng gác mơ.
Xã tc giang sơn ngi ngt ngưởng,
Cung đình m n thy ngây ngơ.
Bc tranh lng ly nhiu tay ha,
Thành mt triu ca vn ý thơ.
Thành mt triu ca vn ý thơ,
Người Nam k Bc ch làm ngơ.
Đng thanh vung bút, xinh vn điu,
Đng khí h câu, đp ý mơ.
Mến bn cho dù thân xng vng
Yêu thơ mc k dáng xơ vơ
Gi ngun ngh thut cho mai hu,
Cùng xướng ha vui, d ch ng.
San Jose, June/25/2004

Leave a Reply

error: Content is protected !!