• Vui Bút Xướng Họa

    VBXH-Túp Lều Thơ

    (bài Xướng) Túp Lều Thơ Lầu xuân ổ phụng giá xem thường, Một túp lều tranh ẩn nắng sương. Lối chẹt lờ mờ rêu thế sự, Song thưa ngào ngạt gió văn chương. In màu đạm bạc mây qua chái, Vẽ nét thanh cao liễu nép tường. Bên luống cúc già vầy thú cũ, Ra về sống áo đượm mùi hương. Quách Tấn (Bài Họa) Túp Lều Thơ Dưới đồi sơn cước gặp nhau thường, Rặng liễu lều thơ dạn khói sương. Nền cũ cỏ xanh in gót ngọc, Lối mòn hoa thắm trỗ từ chương. Gió lùa ngang vách, mây trên nóc, Nắng đổ dưới hiên, trúc cạnh tường.…