• Vui Bút Xướng Họa

    VBXH-Túp Lều Thơ

    (bài Xướng) Túp Lều Thơ Lầu xuân ổ phụng giá xem thường, Một túp lều tranh ẩn nắng sương. Lối chẹt lờ mờ rêu thế sự, Song thưa ngào ngạt gió văn chương. In màu đạm bạc mây qua chái, Vẽ nét thanh cao liễu nép tường. Bên luống cúc già vầy thú cũ, Ra về sống áo đượm mùi hương. Quách Tấn (Bài Họa) Túp Lều Thơ Dưới đồi sơn cước gặp nhau thường, Rặng liễu lều thơ dạn khói sương. Nền cũ cỏ xanh in gót ngọc, Lối mòn hoa thắm trổ từ chương. Gió đùa phên vách, mây trên nóc, Nắng đổ mái hiên, trúc cạnh tường.…

  • Vui Bút Xướng Họa

    XH. Về Thăm Quê

    (Bài Xướng) Hồi cư Sâu núi cao sông trải đã thừa, Phú Phong rày với Phú Ân xưa: Đôi chồng sách cũ vui thầy bạn, Một mái nhà tranh ẩn nắng mưa. Hoa dại vấn vương tình nẻo quạnh, Chim rừng len lỏi mộng song trưa. Khi buồn tựa cửa trông ngàn biếc, Mây ráng trời thu ngọn gió đưa… Phú Phong, 1946- Quách Tấn (Bài Họa) Về Thăm Quê Chằng chịt sông ngòi bức ảnh thừa, Bóng làng quê cũ Mỹ Xuyên xưa. Học cùng Thầy Bạn dầm sương gió, Sống với Mẹ Cha trải nắng mưa. Trở gót về đây từ sậm tối, Vò đầu nhớ lại lúc…