Thơ Trữ Tình

Chúc Lễ Tình Nhân

Chúc Lễ Valentines
Ngày lễ TÌNH NHÂN sắp đến rồi,
Vài lời nhắc nhở bạn thân tôi.
Đừng quên “Romantic” khi đi ngủ,
Phải nhớ “I love you” lúc dạo chơi.
Chớ có đen thùi như cục đất,
Cũng đừng trắng đục tợ hòn vôi.
Phu thê tương kính như tân khách,
Thế mới yêu nhau suốt cuộc đời.
Feb 12/2023

Leave a Reply

error: Content is protected !!