Thất Ngôn Bát Cú,  Thơ Trữ Tình

Én Mừng Xuân

Én Mng Xuân
Hừng sáng vầng đông sắc đỏ ngà,
Xp xòe đàn én ling vui ca.
Cánh nghiêng nghiêng đảo chừng va nóc,
Đầu ngẩng ngẩng lên tưởng chạm nhà.
Gió ghẹo hồ sen, ong gánh mật,
Nắng trêu giậu cúc, bướm châm hoa.
Hiên ngoài tao khách nhôn nhao tán,
Đánh chén mừng xuân cảnh thái hòa.
Feb/20/202

Leave a Reply