Thất Ngôn Tứ Tuyệt,  Thơ Trữ Tình

Đào Nguyên

Đào Nguyên
Bềnh bồng ảo giác tợ thôi miên,
Dặm liễu ngàn mây khóa muộn phiền.
Thăm thẳm quanh co sương dẫn lối,
Trập trùng ngớ ngẩn khói đưa duyên.
Hồn mai gió cuốn tuôn đầy phách,
Bóng quế trăng lên chở ngập thuyền.
Một túi đàn thi phù nhịp thở,
Mộng vàng tiên tục chốn đào nguyên.
Feb 02/2023

Leave a Reply