Thơ Hán-Việt

Tức Cảnh Vịnh 即景詠

即景詠
桃花落落雪雰雰,
  軒外燕鶯唱躍晨。
 即景詠吟詩載酒,
   思君單枕冷彈跟。
東 天 哲
聖荷西 /甲辰年/2月17日/2024
Chuyển Ngữ:
Tức Cảnh Vịnh
Đào hoa lạc lạc tuyết phân phân,
Hiên ngoại yến oanh xướng dược thần.
Tức cảnh vịnh ngâm thi tải tửu,
Tư quân đơn chẩm lãnh đàn ngân.
Diễn Nôm:
Ngắm Cảnh Vịnh
Tuyết rơi hoa rụng đẹp như mơ,
Oanh yến ngoài hiên hót gọi chờ.
Hứng cảnh vịnh ngâm thơ chở rượu,
Vắng nàng gối chiếc lạnh cung tơ.
San Jose, Giáp Thìn Feb/17/2024
Diễn đạt ý thơ:
1/-Hoa đào hồng, bông tuyết trắng cùng lúc rơi phất phơ,
2/-Con oanh con yến nhảy chuyền trên cành cây vui mừng hót gió như gọi đàn vào buổi sáng.
3/-Tức cảnh sanh tình, uống rượu ngâm vịnh làm thơ.
4/-Chợt nhớ đến tri kỷ, nhìn gối chiếc thì làm sao ca hát đàn vui được
Ý chính trong bài thơ: Cảnh đẹp bởi những đóa hồng đào bay phất phơ trong mưa tuyết. Và “Tuyết phân phân” (雪雰雰) cho thấy cảnh trí lúc bấy giờ ngàn đóa hồng cùng lúc rụng rơi hòa lẫn trong bông tuyết trắng phất phơ lả tả trông rất đẹp mắt. Được chứng kiến cảnh đẹp nên thơ như trên thì thử hỏi hồn thơ không lai láng tâm tình trên những con chữ sao được?
 

Leave a Reply