• Thơ Hán-Việt

    Tức Cảnh Vịnh 即景詠

    即景詠 桃花落落雪雰雰,  軒外燕鶯唱躍晨。 即景詠吟詩載酒,   思君單枕冷彈跟。 東 天 哲 聖荷西 /甲辰年/2月17日/2024 Chuyển Ngữ:Tức Cảnh Vịnh Đào hoa lạc lạc tuyết phân phân,Hiên ngoại yến oanh xướng dược thần.Tức cảnh vịnh ngâm thi tải tửu,Tư quân đơn chẩm lãnh đàn ngân. Diễn Nôm:Ngắm Cảnh Vịnh Tuyết rơi hoa rụng đẹp như mơ,Oanh yến ngoài hiên hót gọi chờ.Hứng cảnh vịnh ngâm thơ chở rượu,Vắng nàng gối chiếc lạnh cung tơ. San Jose, Giáp Thìn Feb/17/2024 Diễn đạt ý thơ: 1/-Hoa đào hồng, bông tuyết trắng cùng lúc rơi phất phơ,2/-Con oanh con yến nhảy chuyền trên cành cây vui mừng hót gió như gọi đàn vào buổi sáng.3/-Tức cảnh sanh tình, uống rượu…