Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Qua Đèo Ngang

(Bài Xướng)
Qua Đèo Ngang
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời non nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Bà Huyện Thanh Quan
=======================
Qua Đèo Ngang
Chiều xuống, buồn vương sợi nắng tà,
Dám đâu nghĩ đến chuyện trăng hoa.
Khi quan tham bán mòn sông núi,
Lúc trảo nha cào nát nước nhà.
Chục cán ngồi trên moi hết của,
Triệu dân quỳ dưới khóc tan gia.
Lòng nào thanh thản, chung trà ấm
Nhìn đảng gian tà uống máu ta.
ĐôngThiênTriết. Oct/20/2019
=======================
Hoàng Hôn Tức Cảnh
Lẫn khuất đầu non bóng ác tà
Hiên chiều tưới kiểng tỉa cành hoa
Trông mây khói tỏa ngùi thương nước
Thấy tuyết sương giăng chạnh nhớ nhà
Đất khách bùi ngùi cơn hận quốc
Quê người khắc khoải mối cừu gia
Ai hay tâm sự người ly khách
Đối cảnh sinh tình nát dạ ta
Trần Vĩnh Khang
September 22, 2021
=======================
Đêm Thu Tức Cảnh
Le lói đầu song ánh nguyệt tà
Hiên ngoài cội sứ ngát hương hoa
Quê người vẫn nặng bao tình nước
Đất khách còn đau lắm nỗi nhà
Gác vắng bâng khuâng đời thất quốc
Canh tàn khắc khoải kiếp vong gia
Đêm thu tiếng gió buồn hiu hắt
Đối bóng bên đèn chỉ một ta
Thụ Lang
=======================
TA VẪN LÀ TA
Hồn ta chênh chếch bóng trăng tà
Rã cánh bên đời, hoa khóc hoa
Nước mất nhà tan lìa đất mẹ
Hoàng đi Phượng ở ngóng quê nhà
Bể dâu dời đổi hờn dâu bể
Gia thế suy trầm đau thế gia
Cải tạo Bảy Lăm đời nghiệt ngã
Với ta, ta vẫn cứ là ta
NGUYỄN HỮU TÂN – Aug 14/2023
=======================
HỜN VONG QUỐC

Tráng sĩ mài gươm dưới nguyệt tà,

Phong sương chưa nhạt nét hào hoa.
Nỗi lòng canh cánh đau hồn nước,
Tâm sự ngổn ngang xót nếp nhà.
Thao thức chân trời mơ phục quốc,
Ngậm ngùi góc biển mộng ninh gia.
Bâng khuâng chạnh nhớ thời trai trẻ,
Ngang dọc vẫy vùng một cõi ta.
August 4th 2014
HỒ CÔNG TÂM
 

Leave a Reply