Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Qua Đèo Ngang

(Bài Xướng)
Qua Đèo Ngang
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời non nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Bà Huyện Thanh Quan
=======================
(Bài Họa 1)
Qua Đèo Ngang
Chiều xuống, buồn trông sợi nắng tà,
Dám đâu nghĩ đến chuyện trăng hoa.
Khi ma quái đã lòn dâng đảo,
Lúc mọt sâu đang đục khoét nhà.
Xót dạ chừng nghe hồn tổ quốc,
Đau lòng như thấy lũ oan gia.
Khiến lòng trổi dậy hằn cao vút,
Hận đảng gian tà bán nước ta.
ĐôngThiênTriết. Oct/20/2019
=======================
Họa vần 2
Hoàng Hôn Tức Cảnh
Lẫn khuất đầu non bóng ác tà
Hiên chiều tưới kiểng tỉa cành hoa
Trông mây khói tỏa ngùi thương nước
Thấy tuyết sương giăng chạnh nhớ nhà
Đất khách bùi ngùi cơn hận quốc
Quê người khắc khoải mối cừu gia
Ai hay tâm sự người ly khách
Đối cảnh sinh tình nát dạ ta
Trần Vĩnh Khang
September 22, 2021
=======================
Họa vần 3
Đêm Thu Tức Cảnh
Le lói đầu song ánh nguyệt tà
Hiên ngoài cội sứ ngát hương hoa
Quê người vẫn nặng bao tình nước
Đất khách còn đau lắm nỗi nhà
Gác vắng bâng khuâng đời thất quốc
Canh tàn khắc khoải kiếp vong gia
Đêm thu tiếng gió buồn hiu hắt
Đối bóng bên đèn chỉ một ta
Thụ Lang

Leave a Reply