Thất Ngôn Bát Cú

Đêm Sóc Vọng

Đêm Sóc Vọng
Nhìn dải ngân hà chiếu sáng ngần,
Đêm Thu Sóc Vọng nét thanh vân *
Lung linh vầng Nguyệt treo sườn núi,
Ngào ngạt vườn Hồng trổ trước sân.
Mảng ngắm phù vân trôi tới tấp,
Mà quên vũ trụ đảo xoay dần.
Khiến hồn ngất ngưởng sa vào mộng,
Vui thú bên Hằng thức thức tân.
Rằm háng 10 âm lịch/2022
Sóc Vọng:  Là ngày mồng 1 và ngày Rằm âm lịch

Leave a Reply