Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Bé Họa Cờ

 
(Bài Xướng) Bé Họa Cờ
Đặt bút xuống đây bé họa gì, 
Ngoài non sông nước Việt uy nghi.
Tô vàng trang giấy hình non nước,
Phết đỏ ba đường bóng đại kỳ,
Nhớ cảnh ngựa Hồ tê bắc quốc.
Thương đàn chim Việt sào nam chi.
Quyết tâm giữ vững giang san đó,
Bé vẽ ngoăn ngoeo chữ S xì.
ĐôngThiênTriết
Họa vần (1)
Chống Dịch Hay Răn Đe?
Lính đảng vô nam quỷ kế gì
Sài gòn bá tánh rất hoài nghi
Quân nhân chống dịch điều nghe lạ
Bộ đội lo dân chuyện thấy kỳ
Đại bác răn đe sao thế hử
Cà nông uy hiếp để mà chi
Hay là mượn cớ hòng che mắt
Luận điệu nầy xưa rích cũ xì
Tây Thiên Triết
Tiếng Rắm Dị Kỳ (2)
Không biết chúng nay tính toán gì
Trên đường “hoành tráng” dễ sinh nghi
Xe tăng vào phố xem hùng dũng
Súng ống theo quân rất dị kỳ
Sớm tối chống ngăn nên ngủ kỷ
Trưa chiều ngừa nhiễm chẳng mần chi
Đói lòng ăn tạm vài viên ngói
Đánh rắm ra nghe một tiếng xì .
Võ Ngô

Leave a Reply

error: Content is protected !!