Biếm Thi

Trạng Cù Mang Chuông Đi Đánh Xứ Người

 Học được Luật Rừng của bọn CS, được trường đảng đào tạo cho đứa con “yêu quý” thái tử đảng, có võ bọc đỏ lòng từ trong trứng nước, đó là Cù Huy Hà Vũ.
Cù-Vũ tưởng rằng học được ngón nghề nói dóc, nói khoác, nói láo vượt bậc, nên mang chuông ra đánh xứ người, chuông Cù giống lên khó nghe quá, bới âm thanh rè rè không được thánh thót mà trái lại nghe như tiếng bò rống, khiến cư dân trên Mạng chán ghét mà tránh xa và có người nhiều người văng tục:
Cù ơi ! mấy đứa nhỏ, học sinh ở bên Mỹ trình độ chừng lớp 10 thôi, chắc chúng nó hiểu biết rất nhiều và thông minh không cần tới Cù cho chúng nó ăn bánh vẽ của đảng Hồ đâu
Trạng Cù Mang Chuông
Đi Đánh Xứ Người !
Cù lủ tàn tàn Hà Vũ Huy, 
Mậu thầu mậu vĩ mất luôn chì. 
Chu mồm bố láo cộng đồng chửi,
Thè lưỡi huênh hoang đảng quỷ đì. 
Những tưởng luật sư nhiều kẻ nể ?
Không ngờ tiến sĩ lắm người khi !
Mang chuông đi đánh xứ người hỉ ?  
Rừng luật Cộng nô đáng giá gì ?

Hiệp Sĩ Mù Nghe Gió Kiếm

Sep/01/21

Leave a Reply