Thơ Tiền Chiến

Bán Than

BÁN THAN
 Một gánh kiền khôn quẩy xuống ngàn,
Hỏi rằng “chi đó”, gửi rằng “than”.
Ít nhiều miễn được đồng tiền tốt,
Hơn thiệt nài bao gốc củi tàn.
Ở với lửa hương cho vẹn kiếp,
Thử xem đá sắt có bền gan.
Nghĩ mình lem luốc toan nghề khác,
Nhưng sợ trời kia lắm kẻ hàn.
Thơ: Trần Khánh Dư (1240 – 1340)
Nguồn: hình internet
Bài Họa
Bán Than:

Kiền khôn gồng gánh quẩy lên ngàn,
Bạn hỏi “gì trong đó” giống than ?
Nếu bán, chừng bao đồng bạc lẻ ?
Dẫu mua, bằng một khúc gỗ tàn.
Nguyền cùng hương lửa bền trời đất,
Nguyện với vàng thau trọn thép gan.
Ngẫm thấy áo quần lem luốc, định:
Đổi nghề, nhưng ngại chúng dân hàn.

TTL

Leave a Reply