Thất Ngôn Bát Cú

Họa Cờ

Họa Cờ
Đặt bút xuống đây bé vẽ gì ?
Núi sông gấm vóc thật uy nghi.
Tô vàng trang giấy, hình non nước,

Phết đỏ ba đường, bóng đại kỳ.
Nhớ cảnh ngựa Hồ tê bắc quốc,
Thương đàn chim Việt sào nam chi.
Quyết tâm giữ vững giang san đó,
Bé vẽ ngoăn ngoeo chữ S xì.
ĐôngThiênTriết

Leave a Reply