Vui Bút Xướng Họa

VBXH Ẩm Tiên Tửu

(Bài Xướng)
Bài thơ này ĐTT vãn bối kính cẩn riêng tặng Hà Chưởng Môn
ẨM TIÊN TỬ
U
Rượu đào ct Cu Trùng Thiên *
Đ
ược luyn nghìn năm vi phép Kin.
N
ước Khm ngâm men, ni Bát Quái,
L
a Ly đun nếp, ci Kim Huyn.
M
ượn bình Thái Thượng, dâng Tam Đế,
Rót chén Ng
c Hoàng, kính Trích Tiên.
Xin hãy c
n ly cho sng khoái,
T
u vào thi hng quyn đy nghiên.
Tu vào thi hng quyn đy nghiên,
Tao khách đêm nay H
i Bát Tiên.
Men thánh ng
m vào, ngòi bút diu,
H
n thn trổi dy, ý thơ huyn.
Ng
m trăng ung rượu, lưng bu Khm
M
i bác nâng ly, cn chén Kin.
Túy lúy m
ười phương vang cõi Pht,
Ngâm nga thi phú náo kinh thiên.
May 5/2007
*- Cất ở đây có nghĩa là Nấu Rượu, cất rượu
———————————————–
BÀI HOA 1
K t vũ tr mi khai thiên,
Lit Thánh cùng nhau dng qu Kin.
Khm đã gây men thi H Vũ,
Ly còn đt ri c hư huyn.
Ta bà vn đi gi tri ng,
Thi phú đâu ch bn lão tiên.
Đa t tiên sinh cho rượu quý,
Tưởng đâu hng ni gia lòng nghiên.
Tưởng đâu hng ni gia lòng nghiên,
Mi biết mình không dám Trích Tiên.
Men ngm thơ kia sao cha ngm,
Lòng say ý y vn như huyn.
Mt ly đt rng nghiêng bu Khm,
Na chén tri xanh rng qu Kin.
Ca Pht nếu như mà ng được,
Cho dù thế gii vn tam thiên
Jun/07/2007 HÀ THƯỢNG NHÂN
———————————————–
BÀI HỌA 2

Ti
c mng d hi cõi Tiên Thiên,

Bình rượu Đào Hoa tho ch Kin.
Mùi Khm sâm, thơm T Quái
Hương Ly ướp thc, ngát u huyn.
Nghiêng bình Vương Mu mi Tam Kit
Nâng chén Nam Tào tng Bát Tiên.
M tu lưng mùi thơm vn no,
Hương nng gây hng bút cùng nghiên.
Hương nng gây hng bút cùng nghiên,
M tu nâng ly chúc T Tiên.
Thơ thánh năm vn, tư tưởng diu,
Câu thn bn đon, ni tâm huyn
Mò trăng đáy bin, gieo cung Tn,
Bt nhn đu non, gii qu Kin.
Mười kiếp tu tâm, qua bến Giác,
Thi nhân ngâm vnh đng trường thiên
July/07/2007   TRƯỜNG GIANG
———————————————–
Bài Họa 3
Họa Vui : Ẩm Tiên Tửu
Đc m thôi sao hi Nh Thiên ?
Gii cho hiu rõ nghĩa chi Kin ?
Hn rng Triết đy mơ trăng khuyết
Hay chc Đông kia mng h huyn ?
Hòng đi âm dương cùng đa qy
Và trao luyến ái vi hư tiên
By nay bác đó sao im tiếng
Đùng cái đưa tin b nghiên.
Đùng cái đưa tin b nghiên
Ri than rượu sn, thiếu chư tiên
Đ cùng cng chén tìm thi hng
Sau đó bình văn gii o huyn
Phm lão(*) th li thi ha Khm
Đng quân (*) theo ý cũng truy Kin
Thc tình chng h danh tin bi
Phi vy không cơ, bác Nh Thiên ?
Từ Thanh Hà
———————————————–
BÀI HỌA 4
Cu Cung Bát Quái không rành
Cho dù ham ha cũng đành lng thinh
Sáng nay Q? cũng liu mình
Theo chân Dzt Đt thc tình còn run
XƯỚNG HỌA TRẢI DÀI CẢ CHỤC THIÊN
M tu lng thơm thu cu thiên
Lưu Linh trân quý vng tâm kin :
Ngâm men nước Khm hương k bí
Hun la lò Ly ánh o huyn
Mượn chén D Quang mi thánh tu
Ly thơ Lý Bch tng chư tiên
Khơi ngun xướng ha vang sông núi
Hng khi bng lên ngp mt nghiên
Hng khi bng lên ngp mt nghiên
Ngôn t cao đp khp hoa tiên
Chưởng môn xung bút li tao nhã
Hi trưởng lên khung ý diu huyn

Lc Thy chy sau lm ngõ Tn
Thanh Hà đi trước lc cung Kin
Bn Phương thi hu cùng vui tiếp
Thi Phú tri dài c chc thiên 
LTĐQB
———————————————–
Bài họa 5

Đa t
Chưởng Môn vy bút Thiên

Cm ơn Đoàn Trưởng đim thêm Kin (*)
Nét hoa kỳ o bao mu nhim
Li ngc thanh tao nhng diu huyn
Chếnh choáng nghiêng bình, bàn rượu Thánh
Say sưa chuyn thế, cuc c Tiên
Cm k thi ha bên cung Khm
Bóng nguyt soi vàng, sáng mt nghiên

Bóng nguy
t soi vàng, sáng mt nghiên

Ng đâu ch có lit chư Tiên
Thành Hà nương hướng sang cung o
Lc Thy ln đường đến ca Huyn
Bi s sa chân vào ca Tn
Vì lo l bước phm cung Kin
May thay gp được hai tin bi (*)
Dn li băng đèo xut cng Thiên
Đông Thiên Triết San Jose, Aug/2/2007
(*)- Cụ Trường Giang lúc đó là Trưởng Thi Đoàn Bốn Phương
(*) Chắc là Cụ Hà và Cụ Trường Giang

Leave a Reply

error: Content is protected !!