Diễn Đàn Bạn Đọc

Về vấn đề Tím hay ĐQB và HCT là ai?

San Jose – May 6/2024
Về vấn đề Tím hay ĐQB và HCT là ai?
Lâu nay, chỉ có chút chuyện thuộc về Tím Nguyễn mà khiến cả làng thơ xôn xao, dư luận người vầy người khác.
Riêng tôi là người nhận diện ĐQB, đồng thời là cùng là bạn thơ Xướng Họa với nhau khoảng 2 thập niền về trước, (trong đó cũng có Thiên Tâm Đặng Phương Trạch, cùng XH vui chung) và tôi đã được “diện kiến” ĐQB một lần, “bằng xương bằng thịt” lúc đó khoảng những năm 2003 tại nhà riêng của chị Ngọc Bích tức Quê Sơn Tây. “thời gian này Thi Đoàn Bốn Phương còn hoạt động và lúc đó Đoàn Trưởng của Thi Đoàn là do Cụ Trường Giang đương nhiệm và mỗi lần Thi Đoàn nhóm họp thì thường khi tụ họp tai nhà chị Ngọc Bích, và lúc nào cũng có tôi tham dự)
(lúc này tôi chỉ là Cảm Tình Viên của thi đoàn, tuy Cụ Trường Giang và chị Ngọc Bích thường xuyên gọi mời tôi tham gia, nhưng tôi từ chối, diện cớ để từ từ, (vì lúc đó theo nhận xét của tôi thì cách Tổ Chức của Thi Đoàn không được “chỉn chu, còn rời rạc lắm” và được biết Thi Đoàn Bốn Phương này hoạt động chẳng được bao lâu thì giải tán, do nhiều lý do…hình như “tuổi thọ” của Thi Doàn chỉ được khoảng chừng 2,3 năm gì đó)
 Và vào một hôm (quên, không rõ ngày tháng) do chị Ngọc Bích (Quê Sơn Tây) gọi phone thông báo tất cả thành viên trong thi đoàn, trong đó có tôi) đến nhà chị để chuẩn bị tiếp đón một thi khách từ thị trấn Tucson, bang Arizona, nhân vật đó đó chính là QQB, (vì ĐQB cũng là thành viên của Thi Đoàn Bốn Phương)
Sau đó, khoảng chừng 4,5 giờ chiều, thì sự việc diễn ra tại nhà chị Ngọc Bích, nhân vật ĐQB xuất hiện từ ngoài cửa bước vào, tiếp “thi khách đường xa” hôm đó gồm có 1/- gia chủ Ngọc Bích (QST), 2/-Đoàn Trưởng Trường Giang, 3/-Thi hữu Tố Nguyên, 4/- thi Hữu Huệ Thu, 5/- thi hữu/- Thiên Tâm (tức Dr Đặng Phương Trạch) và tôi (hình như hôm đó còn có thêm một vài thi hữu khác nữa mà tôi đã quên tên, muốn rõ phải gọi hỏi chi Ngọc Bích) = [email protected]
Sau đó sinh hoạt trong tình thân ái diễn ra chừng một tiếng giờ và qua loa chỉ trà bánh ngọt, và hình như mỗi người có làm một bài thơ Đường Luật để tỏ ý “hoan nghinh thi khách đường xa” đếm thăm thú Thi Đoàn.
 (Lúc sau này, nhà thơ Thiên Tâm tức Đặng Phương Trạch và ĐQB có hiềm khích với nhau và tôi cũng biết nguyên do, và tại sao Thiên Tâm ĐPT ghét Tím và Tím ghét Thiên Tâm ĐPT và Hồ Công Tâm thì ở Texas là một HCT thật sự chớ không phải ĐQB và cả 2 nhân vật này cả thảy đều có XH thơ Đường với tôi, và một đôi khi cũng có chuyện trò qua đương phone.
Coi như sự việc trên đây kể ra thì dài dòng lắm, có thể thư sau tôi rỗi rảnh sẽ bàn đến, hầu giải tỏa nhiều thắc mắc mà dư luận trên các DĐ đang muốn tìm hiểu.
Kết luận: ĐQB là ĐQB, Hồ Công Tâm là HCT, Tím Nguyễn là Tím Nguyễn.
ĐTT

Leave a Reply

error: Content is protected !!