Thơ Hán-Việt

Độc Chước

獨  酌
 酌酒瓊漿筆向壇
望煙雲黯覆其山。
思中故國民沉寞, 
憂裏人羣眾睡茫。
士子愚癡師有責,
侄孫昏暗父連干。
何為跳鬧抬頭上, 
擊舞掌聲小丑行, 

聖荷西 -2月10日/甲辰年-2024  
Recording Độc Chước
Chuyển Ngữ
Độc Chước
Chước tửu quỳnh tương bút hướng đàn,
Vọng yên vân ám phúc kỳ san.
Tư trung cố quốc dân trầm mịch,
Ưu lý nhân quần chúng thụy mang.
Sĩ tử ngu si sư hữu trách,
Điệt tôn hôn ám phụ liên can.
Hà vi khiêu náo đài đầu thướng,
Kích vũ chưởng thanh tiểu sửu hàng.
(Diễn Nôm)
Uống Rượu Một Mình
Nâng chén rượu quỳnh bút hạ đề,
Trông vời mây xám phủ sơn khê.
Chạnh vì cố quốc đang chìm đắm,
Tiếc bởi nhân quần mãi ngủ mê.
Kẻ sĩ ngu si thầy mẹ trách,
Cháu con u muội ông bà chê.
Cớ chi đầu ngẩng lên sân khấu,
Nhảy múa tung hô với lũ hề !
San Jose Feb/10/2024
(Diễn Giải 解釋
Bài thơ trên, ở câu 8, có cụm từ “Tiểu Sửu” 小丑 ý nghĩa là: “thằng hề, tên hề”. Có một số bạn hỏi tôi: “Ủa, Tiểu sửu nghĩa là “con trâu non” sao gọi là thằng hề”. Dạ, xin thưa, vì đây là ngôn ngữ tiếng Trung phải nói như vậy, cũng như trong tiếng Anh, người lên sân khấu pha trò chọc cười cho khán giả thì gọi là “clown”, còn tiếng Việt thì gọi là “Hề”, thì tiếng Trung gọi “tiểu sửu: vậy thôi.
Còn giải thích cặn kẽ chẳng hạn như truy cứu từ nguồn gốc đến diển tích, thì có thể có, được, nhưng dài dòng văn tự lắm và thiết nghĩ nơi đây cũng chưa cần thiết.

Leave a Reply

error: Content is protected !!