Vui Bút Xướng Họa

Xái Nhì Du Huyễn Mộng!

(Bài Họa)
Xái Nhì Du Huyễn Mộng!
Lên ngàn ngắm cảnh, thú yên dao,
Vui sướng nào hơn gặp Mận, Đào.
Phách lửng lờ bay theo ả nguyệt,
Hồn bềnh bồng với hái chùm sao.
Túi thơ chất ngút nàng tiên trắng,
Bầu rượu đựng đầy khói thánh cao.
Nốc cạn chén nâu mùi ngọc nữ,
Vươn vai hít thở ngất ngây chào.
-Được biết trạng thái của người hút, thường có ảo giác xuyên qua những hình ảnh cực kỳ huyễn hoặc như đi mây về gió, gặp được tiên nga sắc đẹp phi thường, y như giấc chiêm bao, nhưng lúc nào cũng cho đó là cảnh thực tại và chính họ là người trong cuộc.
Bài xướng
THÁNG NGÀY TIÊU XÁI
Cuộc cờ tiếng hạc thú tiêu dao
Gió mát trời trong động Bích Đào
Đạp tuyết tầm mai leo dốc núi
Ôm bầu nhấp rượu ngắm trăng sao
Một hiên lan cúc hoa tươi thắm
Nửa gánh đàn thơ mộng vút cao
Cất chén yên hà vui xướng họa
Ngâm câu phong nguyệt bướm bay chào
Trần Quốc

Leave a Reply

error: Content is protected !!