Thơ Hán-Việt

Xuân Thiều Tán (HV)

 
春  韶  讚
樂歲春韶驗我心,
  掃除六賊防奸侵。
閉書詩卷全天記,
    擁事國仇整日吟。
  時代妸公來不影,
    空間四柱去無音。
愼唉畫虎畫皮訓,
    免得閒聊悶曲琴
東 天 哲 
聖荷西 /甲辰年/1月20日/2024
(Chuyển Ngữ)
Xuân Thiều Tán
Lạc tuế xuân thiều nghiệm ngã tâm,
Tảo trừ lục tặc phòng gian xâm.
Bế thư thi quyển toàn thiên ký,
Ung sự quốc cừu chỉnh nhật ngâm.
Thời đại <a công> lai bất ảnh ,
Không gian <tứ trụ> khứ vô âm
Thận ai họa hổ họa bì huấn,
Miễn đắc nhàn liêu muộn khúc cầm.
Diễn Nôm
(Vịnh Tuổi Trời)
Mừng được tuổi trời ghi khắc tâm,
Diệt phường lục tặc chúng tràn xâm.
Quyển thơ gợi ý, trưa chiều viết,
Việc nước ghi lời, sáng tối ngâm.
Thời đại <a còng> khôn thấy bóng, (1)
Không gian <bốn chấm> chẳng nghe âm. (2)
Nhớ câu: họa hổ họa bì dạy (3)

Tránh tiếng sầm sì, lỗi nhịp cầm.
San Jose – Jan 20 – 2024
1/-A còng =@
2/-Tứ trụ =4. Hay 4D
3/-Họa hổ họa bì nan họa cốt, Tri nhân tri diện bất tri tâm
Thời đại @ và không gian bốn chấm (4.)
Bấm vào đây để xem thêm một số Chú Thích khác
Diễn Đạt Ý Thơ:
1/- Lạc Tuế (樂歲) Mừng tuổi, năm này mình đủ 77 tuổi (tính theo tuổi VN) thời gian trôi qua sức khỏe vẫn mạnh và trí óc vẫn còn minh mẫn, chẳng qua nhờ trời ban cho, nên ghi nhớ ân trời rồi suy ngẫm sự đời bằng trong trái tim của chính mình.
2/-Và đã phát hiện ra mối nguy cơ xâm hại mình bởi Lục Tặc (6 phường giặc, xin bấm link Chú Thích), và mình đã chiến đấu rốt cuộc đã chiến thắng, tuy nhiên vẫn phải phòng ngừa kẻ gian đó.
3/-Gấp quyển thơ lại, nhưng lòng vẫn nôn nóng ham muốn làm thơ suốt ngày,
4/- Ôm ấp trong lòng nợ nước tình nhà và vẫn thường xuyên ham muốn thi họa vịnh ngâm.
5/-Thời đại ngày này thường được gọi là “a còng”.
6/-Không gian thì thường được mệnh danh là “4 chấm hay 4 D”.
7/-Ngẫm câu thánh nhân: họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, làm ngọn đưốc sáng soi cho đời mình.
8/-Nhờ đó mà tránh được tiếng thị phi (nhàn liêu), gièm pha, làm cho tiếng đàn rẽ ngã cung khúc khiến phím lạc tơ trùng.

Leave a Reply