Linh Tinh

Chú Thích

Chú giải:

Xuân Thiều: 春 韶= cảnh sắc thời gian của mùa xuân thắm tươi, Thiều cũng là Thiều Quang, ngụ ý nói đến tuổi đời của con người.
Ngã tâm: 我 心= trái tim này đã được đồng hành với 77 năm qua, đó  là sự trải nghiệm của chính tác giả đã nhận thức được phần nào trong cái xã hội tân tiến thuộc “dòng họ a còng @ và không gian bốn chấm (4.) hay 4D hoặc 4 chiều
Lục Tặc: 六 賊 = là sáu kẻ trộm, chỉ ra cho thấy đó là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, chính 6 kẻ trộm này thường đem lại phiền não cho con người.
Phòng gian xâm 防 奸 侵, =vẫn phải phòng ngừa giặc (lục tặc) tràn vào xâm chiếm, tuy mình đã tiêu diệt chúng xong rồi.
Bế thư  閉 書= xếp, gấp quyển sách (thơ) lại.
Ung sự 擁 事= ôm ấp, ấp ủ trong lòng (nói về việc nước)
A công 妸 公 = âm theo từ @ (a còng)
Tứ trụ 四 柱 = theo cách gọi 4 D hay 4 chấm (4.)
Theo thuyết Phật Giáo ”Lục Tặc” có nghĩa là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. đó là sáu thứ trên trần tục, lấy 6 căn làm môi giới, cướp đoạt tất cả thiện pháp, nên được ví dụ đó là giặc (tặc) chính là những vui thích ham muốn bất chính mà xưa nay bất luận phàm phu tục tử nào dĩ chí các nhà mô phạm thông thái, thảy đều vướng mắc ngoại trừ những vị tu hành chân chính.

Leave a Reply