• Biên Soạn

    Những Dạng Thơ Đường Luật Đặc Biệt

    NHỮNG DẠNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT ĐẶC BIỆTBy Nguyễn Quốc Bình on Friday, June 12, 2015 at 3:54 AM 1. Họa vận đối đápMột người làm bài xướng lên, một người khác làm bài khác họa lại. Ngoài việc các vần trong bài họa phải theo y như các vần trong bài xướng, thì ý nghĩa còn phải hoặc phụ theo cho rộng, hoặc trái hẳn lại (phản đề), ví dụ:HỎI Ả BÁN CHIẾU Xướng: Ả ở nơi nào, bán chiếu gon?Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn?Xuân xanh nay độ bao nhiêu tuổi?Đã có chồng chưa, được mấy con? (Nguyễn Trãi) Họa: Thiếp ở Tây Hồ bán chiếu gon,Cớ chi ông…