• Biếm Thi

    Vịnh Chó Phản chủ

    Rất Vui Chào Đón Các Bạn Đang Nhàn Lãm Bài Thất Ngôn Bát Cú: “Vịnh Chó Phản Chủ” của Nhà Thơ Đông Thiên Triết   Mấy hôm nay, đọc bản tin nghe thấy có bà nọ nuôi 2 con chó trong nhà, nhưng không may cho bà, chắc bà này đã “hết thời” rồi hay sao ớ, nên 2 con chó của bà chúng nó nổi cơn điên lên, “tạo phản” dở chứng cắn 2 đứa con của chủ nhà. Nghe đâu, hôm đó, nó gặm cắn 2 đứa con của bà, đầu vai cổ tay, máu me lênh láng, chở đi cấp cứu, nhưng chỉ cứu được 1 đứa,…