• Thơ Lưu Trữ

    Thanh Song Kim Phú

    KÍNH TIỄN TIỀN BỐI NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG Lão hạc bay rồi bỏ cuộc chơi Đành sao…tiền bối lánh xa đời ! Hồi chuông buổi sớm đang còn vọng Nhịp mõ ban chiều ngỡ chửa lơi Xướng họa văn chương bằng hữu quý Dồi trau chữ nghĩa đệ huynh mời Ly hương khắc khoải niềm thương nhớ ! Bến Giác mong người sẽ thảnh thơi… Thanh Song Kim Phú- May/24/2022 https://dongthientriet.com/2022/05/tien-cu-ngo-d-chuong/