• Thơ Song 7 Lục 8

    Thanh Mai Trúc Mã

    Trong ký ức của tôi, nhắc nhớ lại những hình ảnh kỉ niệm thân thương của tuổi còn thơ ấu, thuở còn tắm mưa, đánh đáo, chung trường cùng cô bạn gái kháu khỉnh dễ thương của tôi. Những hình ảnh cùng vui, cùng chơi đùa, cùng học bên nhau, mãi đến lúc lớn lên, đến khi có dịp đọc qua bài thơ Trường Can Hành của Lý Bạch, tôi mới mường tượng giữa tôi và cô bạn gái bé tí đó sao nó cũng có phần nào giông giống nhau, được gọi đó là: Thanh Mai Trúc Mã, cho nên hôm nay, tôi mạo muội mượn tựa bài thơ…