Thất Ngôn Bát Cú

Ông Lão Chèo Đò

Ông Lão Chèo Đò
Chèo đò vất vả đợi bên sông
Chở khách gian nan dưới nắng hồng
Lữ khách đi qua lòng có nhớ?
Ông đò ngóng đợi mắt hoài trông
Bao ngày tận tuỵ chăm vun đắp
Những buổi say sưa mải cấy trồng
Lữ khách mai này quay lại bến
Xuôi dòng nhớ lão chở đò ko?
Vũ Huy Toàn

Leave a Reply