Biếm Thi

H.Thư Đốt Quán

(Hệ quả khi mà các nàng “Hoạn Thư” nổi máu ghen)
Hoạn Thư Đốt Quán
Ném đá, Hoạn Thư đốt quán Kà (*)
Mấy bu “máu mặt” nổi ghen đa.
Hoang dâm nhiều cụ ưa ăn phở,
Xảnh xẹ các nàng thích bán hoa.
Chủ tịch mua trinh, noi sách đảng,
Giai nhân bán tiết, đớp tiền ma.
Ông thì mê phở, bà phê chả,
Xã hội hôm nay tệ quá hà.
Sep 11/2022
(*) Karaoke
(Bài Họa 1)
SƯ TỬ HÀ ĐÔNG ĐỐT QUÁN
KARAOKE BÌNH DƯƠNG
Bình Dương cháy quán rượu ôm Kà (*)
Thiêu rụi tiêu đời lắm lá đa
Chốn ấy công an đi kiếm phở
Nơi nầy cán bộ đến tìm hoa
Vợ già sư tử sai người đốt
Mấy chục oan hồn hóa quỷ ma
Kết quả điều tra đang kết luận
Cơn ghen các mụ gốc quê Hà (**)
Nhân Triết- Sep 11/2022
(*)Karaoke
(**)Hà Đông
(Bài Họa 2)
SUY ĐỒI
Ghen ngu đốt cã quán chơi Kà
Ba mấy người xui uổng mạng đa
Pắc pó tài kìa em bán phấn
Ba đình giỏi đó chị buôn hoa
“Thanh bình” lộ vội Hồ gian quỷ
“Thống nhứt” lòi liền Duẫn ác ma
Giáo dục dân không lo bạc đải
Suy đồi đạo đức tội ghê hà …
Tím Sept/11/2022
(Bài Họa 3)
Hoạn Thư Ném Đá Giấu Tay
Nổi máu Hoạn Thư tại quán Kà (*)
Tung chiêu ném đá giấu tay đa.
Bà kia châm lửa, toan hù cụ,
Mụ nọ đổ dầu, định đốt hoa.
Phở chợ thơm tho như đại yến,
Cơm nhà khô lạnh tợ tang ma.
Một bình xăng Súp dâng bà hỏa,
Mấy chục mạng người, chết ráo hà.
Mô Phật
Pháp Danh Thập Tú – Sep 11/2022
(*)-Karaoke

Leave a Reply