Thất Ngôn Bát Cú

Lời Lão Đưa Đò

hình minh họa
TÂM SỰ LÃO ĐƯA ĐÒ
Dù nắng hay mưa nguyện trải lòng,
Sá gì rét lạnh giữa cơn giông.
Đón đưa chú bác lên bờ vắng,
Đợi rước cô dì xuống chợ đông.
Được bát cơm đầy nên ấm dạ,
Nhận đồng xu nhỏ bởi dày công.
Mai đây lữ khách rời làng cũ,
Có nhớ lão đò trên bến sông?
Sep 4/2022

Leave a Reply