Các Kênh Khác

Chinh Phụ Ngâm Khúc

Các bạn đang thưởng thức Tao Đàn Ngâm Khúc qua tuyệt tác phẩm Chinh Phụ Ngâm- Sáng tác của Đặng Trần Côn – Diễn Nôm: Đoàn Thị Điểm – Diễn Ngâm: Đào Thúy – Trên đây là “Thi Cảo” được lịch sử  lưu trữ lại trong văn khố từ xưa nay – Ô vuông bên trái là nguyên tác bằng Hán Văn của Đặng Trần Côn – Ô vuông bên phải là diễn Nôm của bà Đoàn Thị Điểm

 

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!