Phân Ưu

Phân Ưu: Nhạc Sĩ Lam Phương

PHÂN ƯU :
Được tin buồn: nhạc sĩ LAM PHƯƠNG,
Tục danh: Lâm Đình Phùng, Pháp Danh: Ngộ Trí Nhân
Đã vĩnh viễn giũ sạch bụi hồng trần vào lúc 18 giờ 07 phút chiều, giờ Cali, ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại thành phố Fountain Valley, California
 
Hưởng thọ 83 tuổi
 
Nguyện cầu hương linh nhạc sĩ sớm Vãng Du Tiên Cảnh.
   Đông Thiên Triết