• Thơ Lưu Trữ

    Dòng Thơ: Song Quang

    Bài Họa 6 Cùng Phận Bèo Tớ đây cũng thế phận rẻ bèo! Trót đã bao năm cố gượng leo. Voi, chó, xuống, lên đà mấy lượt, Trắng tay, tay trắng vẫn thân nghèo. Hôm nay gặp được bạn lòng ơi! Xin mượn vần thơ ngỏ ít lời. Còn chén rượu tàn mời bạn nhắp, Đó đây dù cách mấy phương trời. Đừng trách thói đời nói nghĩa ơn!! Chỉ là phù phiếm biết ai “nhơn”, Vườn lan, mai trúc và ao cá. Chăm sóc làm vui hết lẻ đơn. SONG QUANG https://dongthientriet.com/2021/11/vbxh-nhan-cung-nguoi/