• Vui Bút Xướng Họa

    (VBXH)Vẫn Dễ Thương

    (bài Xướng) Đời Vẫn Còn Dễ Thương Kiếm lại vần thơ đã cạn nguồn Nghe hồn đất hạn bỗng mưa tuôn Lời tình ngọt lịm dâng xao xuyến Ý mộng êm đềm chuốc vấn vương Lắng đọng tâm can từng nỗi khó Phôi pha trí óc mỗi cơn buồn Ngoài hiên nắng loé tràn hy vọng Để thấy đời này vẫn dễ thương Như Ly (Bài Họa 1) Lạc Quan Sống Đời (gởi bạn) Qua bao chớp bể với mưa nguồn Ước thấy nhìn đời dứt lệ tuôn Sống hưởng an nhàn êm ái nếm Yêu chìm hạnh phúc ngọt ngào vương Quăng từng nỗi khó oan gia hận Xoá…