Phân Ưu

Phân Ưu: Thi Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Tân

Nam Mô A Di Đà Phật, 
Xin Chia Buồn Cùng Tang Quyến và 
Nguyện cầu Hương Linh – Thi Nhạc Sĩ  Nguyễn Hữu Tân – Sớm về Cõi Vĩnh Hằng

Leave a Reply