• Sưu Tầm

    T. Tôn Thất Đính

    Tướng Tôn Thất Đính 1. SƠ LƯỢC Tôn Thất Đính (1926–2013) có biệt danh là Ba Đính, ông là một trong số ít các sĩ quan được ưu ái và thăng cấp tướng trong thời kỳ Đệ Nhất Cộng hòa. Tuy nhiên, ông lại là một trong những nhân vật chủ chốt trong cuộc Đảo chính Việt Nam Cộng hòa 1963 Năm 1957 ở Huế, Tôn Thất Đính làm con nuôi của ông Ngô Đình Cẩn. Trung tá Tôn Thất Đính thuở đó thường có phong cách ứng xử rất “ngang tàng, hách xì xằng lắm, ưa dùng gậy chỉ huy đập thuộc cấp”. Năm 1956, Tôn Thất Đính giữ…