• Sưu Tầm

    Sắc Bất Ba Đào

    Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách (雨無鈐鎖能留客 ) Sắc bất ba đào dị nịch nhân (色不波濤易溺人) Theo tài liệu đọc được 2 câu vế đối trong Bách khoa toàn thư Wikipedia như sau: Nguyễn Giản Thanh (chữ Hán: 阮簡清; thường được gọi là Trạng Me; 1482–1552) là trạng nguyên khoa thi Đoan Khánh năm thứ tư (1508), đời vua Lê Uy Mục. Ông là con của tiến sĩ Nguyễn Giản Liêm, người làng Ông Mặc (tục gọi là làng Me) huyện Đông Ngàn (nay là phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh. Ông làm quan đến chức Hàn lâm viện Thị thư kiêm Đông các Đại học sĩ. Sau đó, lại ra làm quan với nhà Mạc và được cử đi sứ sang nhà Minh (Trung…