• Thơ Trào Phúng

    Ngồi Nhìn Sư Tử

      (Nhất Vận thanh-Vần U)Ngồi Nhìn Sư Tử  Ngồi nhìn sư tử, nghĩ mình ngu,Của tớ “cộ về”, tự trói tù!Chắc tại tiền căn không giới trụ,Cho nên hiện kiếp bị thiên tru.Định mai tắm gội, tầm sư cụ,Đến mốt cạo đầu, thí phát tu.Mong tái sanh duyên phùng ngọc nữ,Ông tơ se chỉ cột đền bù. SJ, Quý tỵ-Nov 12/2013 

  • Biếm Thi

    Quỷ Cốc Nữ Tử

    hình minh họa Cơ Bút Của Quỷ Cốc Nữ Tử Bốc Sư Đăng đàn rằng : Một Trận Thư Hùng Khó Tránh Hưởng ứng luật bầu, cứ bốn năm Hai tay lão tướng, kiếm cung cầm. Láo lơ, đơn pháo rơi vào hố, Sơ ý, song xa rớt xuống hầm. Trump Tượng, trưng ra: “cặp ách bích” Bi Lừa, trình với: “sám chi đầm” Voi thua la hoảng: bài gian lận, Một trận thư hùng, súng, giáo đâm. Tập Cận-Putin hiểm độc thâm. Coi chừng hai khứa đạn lên ngầm… Kẻ rằng Dân Chủ: phường heo ủi, Người bảo Cộng Hòa: bọn ó đâm. Phút thịnh, Lừa khoe yên cá…

error: Content is protected !!